Προσπαθώντας να βρεις ένα μοντέλο για τον κόσμο…

‘Από τον ανθρωπομορφισμό στα ζώα στον ζωομορφισμό στους ανθρώπους…με κέντρο βάρους το μέρος ‘anima’ του ‘animalia’…και τέλος τον όρο ‘δικαιώματα’ γεννάται το ερώτημα προστατεύουμε ψυχές, θεραπεύουμε νόες ή θωρακίζουμε σώματα;’

– S. (1.10.15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s